Het werkt. Het is leuk. En het rendeert.

BuurCare werkt in opdracht van eigenaren van vastgoed en openbare ruimten. Dit zijn o.a. woningcorporaties en gemeenten. Wij nemen drempels weg bij buren en organisaties waarbij wij ons continu richten op kwaliteiten, samenwerken en eigenaarschap. Wij maken verbinding tussen bewoners onderling en hun directe leefomgeving. Hiermee vergroten we het thuisgevoel. Betrokkenheid én deelname van bewoners en organisaties is uitgangspunt bij de uitvoering van onze opdrachten. Ons uiteindelijke doel is bewoners een centrale en actieve rol te geven in de samenleving.

Drempels wegnemen

Dankzij onze brede achtergrond en manier van werken onderkennen wij dat iedere betrokkene handelt vanuit haar eigen belangen en doelstellingen …